MediaHuman Audio Converter 2.0 Windows/macOS

MediaHuman Audio Converter 2.0 Windows/macOS Download
MediaHuman Audio Converter 2.0 Windows/macOS Download

MediaHuman Audio Converter là một ứng dụng miễn phí được thiết kế để chuyển đổi các tập tin nhạc. Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể chuyển đổi hầu hết mọi tệp phương tiện sang bất kỳ định dạng nào - FLAC, OGG, AIFF, WMA, MP3, AAC hoặc WAV. MediaHuman Audio Converter xử lý các tệp âm thanh mà không làm giảm chất lượng của chúng.

The application is straightforward to use and has a clear user interface. Besides, it uses the latest audio codecs, guaranteeing the best output audio quality. MediaHuman Audio Converter supports the iTunes database and lets you add converted music files directly to your iTunes library.

It converts files in bulk, which means it can process all audio files simultaneously. Besides, it supports the drag-and-drop method so that we can transfer audio files to the program directly from Windows Explorer. Users can not only choose the target format but also set the audio quality – bitrate and sample rate.


Kích thước: 36 MB
Giấy phép: Phần mềm miễn phí
Yêu cầu: 7/8/10/11 / macOS

Download MediaHuman Audio Converter 2.0 Windows/macOS

MediaHuman Audio Converter 2.0 Windows/macOS download

Thêm một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.